Ψύκτης Νερού με Μίκτη και Δοσομετρητή

Εταιρία Διάφορα

Ο ψύκτης είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα, τροχήλατος για εύκολη μεταφορά και όλα τα εξαρτήματα του πληρούν τις προδιαγραφές πόσιμου νερού. Το κύκλωμα ψύξης δεν έρχεται σε επαφή με το νερό , το οποίο αποθηκεύεται σε δοχεία τύπου glass. Συνδέεται εύκολα με το δίκτυο ύδρευσης και η έξοδος του έχει εύκαμπτο λάστιχο τροφίμων με γάντζο στην άκρη για εύκολη προσαρμογή στο ζυμωτήριο.
Ο μικτης νερού έχει 2 εισόδους (ζεστό/κρυο) και έξοδο για το ζυμωτήριο. Τα δεδομένα απεικονίζονται σε οθόνη LCD δυο σειρών, ενώ ο χειρισμός γίνεται από πληκτρολόγιο 8 πλήκτρων επαφής. Έχει 10 προγράμματα και ακρίβεια εκατοστού του λίτρου.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

Παραγωγικότητα : 100-200-350 litr/h.