Ψυγείο στόφα Quartz του Οίκου Thermogel

Εταιρία Διάφορα

O QUARTZ Retarder Prover είναι ένα έργο πολλών δεκαετιών, που γεννήθηκε από την ανάγκη να προσφέρουμε στον αρτοποιό μια μηχανή που συνδυάζει ελάχιστες διαστάσεις και μεγάλη χωρητικότητα.
Με τα χρόνια το έργο εξελίχθηκε προκειμένου να προσφέρει μια μηχανή τελευταίας γενιάς.

Δύο πιθανές διαμορφώσεις χρήσης:

• ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ + ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ:
-10 ° C | + 40 ° C rh 60-95%
• ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ + ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ:
-10 ° C | + 25 ° C rh 60-80%

– Καρότσια για δίσκους 60Χ40 cm | 60Χ80