Εμπνευση

Αρτοκλίβανοι ή αλλιώς Επαγγελματικοί Φούρνοι

Οι φούρνοι αποτελούν το Α και το Ω για μία επιχείρηση αρτοζαχαροπλαστικής. Η τεχνολογία στον τομέα των επαγγελματικών κλιβάνων αναπτύσσεται συνεχώς προς την κατεύθυνση δημιουργίας φούρνων περισσότερο φιλικών προς το περιβάλλον, με χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας. Χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας σημαίνει αντίστοιχα και μικρότερη εκπομπή βλαβερών στοιχείων, άρα και λιγότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Επιπλέον, σημαίνει και μεγαλύτερη αποδοτικότητα καθώς και μικρότερα κόστη, σε ότι αφορά την ενέργεια, στοιχείο προς όφελος του ίδιου του επαγγελματία. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός ότι προκειμένου να προωθήσει αυτό το σκεπτικό, η Ε.Ε. προτείνει την επιδότηση επιχειρήσεων για την αγορά φούρνων χαμηλής κατανάλωσης καθώς ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι η μείωση κατά 20% της κατανάλωσης ενέργειας μέχρι το 2020. Η οικο-συμβατότητα ενός κλιβάνου έχει μετατραπεί σε πρωταρχική επιδίωξη για τις εταιρείες εξοπλισμού και κατασκευής μηχανημάτων αρτοποιίας- ζαχαροπλαστικής. Εξάλλου, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η εξοικονόμηση ενέργειας δεν συνεπάγεται μόνο σεβασμό προς το περιβάλλον αλλά και μεγαλύτερη ευελιξία στη μεθοδολογία της δουλειάς, μεγαλύτερη αποδοτικότητα και περισσότερη οικονομία σε επίπεδο χρημάτων για τον ίδιο τον επαγγελματία αρτοποιό.